Wëllefcher

Mat Kanner aus dem Wëllefchersalter vun 8 bis 11 Joer d’Liewen entdecken heescht Entdeckungsfreed, Kreativitéit a Fantasie an de Kanner wakreg maachen an entwéckelen.

D’Versammlunge sinn all 2. Samschdeg, moies vun 10h00 bis 12h00.

D’Wëllefcher gi betreit vum Rachel, Tammy a Liz.
Kontakt: wellefcher[at]lgs-echternach.org

 


Mat Kanner aus dem Wëllefchersalter d’Liewen entdecken heescht Entdeckungsfreed, Kreativitéit a Fantasie an de Kanner waakreg maachen an entwéckelen.

Kanner am Alter vun 8 bis 11 Joer sinn immens virwëtzeg, wëlle gäre bäiléieren, entdecken, fuerschen……, och wann hautdesdaags verschidde gesellschaftlech Phenomener an Tendenzë probéieren, dëse Bediirfnësser vum Kand entgéint ze wierken andeems se d´Erliefnëssfäegkeet versichen z’ënnerdrécken.