Branchen

 

An deenen eenzele Branche ginn d’Kanner an d’Jugendlecher an altersgerecht Gruppen agedeelt, wou se vu forméierte Chef/tainen benevole betreit ginn.
Progressiv Matbestëmmung gëtt grouss geschriwwen. D’Kanner an d’Jugendlecher decidéiere selwer, mat der Ënnerstëtzung vum Chef, wat si ënnerhuele wëllen. Et gëtt a klengen Equipe geschafft, wou jiddwereen zu Wuert kënnt.

Hei elo déi Branchen déi vum Iechternacher Troupe St. Willibrord ugebuede ginn:

 

 

 

 

 

Biber

D’Biber dat ass d’Branche vun eise Jéngste, a riicht sech u Kanner aus dem 1. an 2. Schouljoer.

Méi Info

 

 

AvEx

AvEx ass d’Ofkierzung vun Aventuren an Explorer, dat si Jugendlecher, Meedercher a Jongen, tëscht 11 a 14 Joer.

Méi Info

 

Wëllefcher

Mat Kanner aus dem Wëllefchersalter vun 8 bis 11 Joer d’Liewen entdecken heescht Entdeckungsfreed, Kreativitéit a Fantasie an de Kanner wakreg maachen an entwéckelen.

Méi Info

 

CaraPio

CaraPio ass d’Ofkierzung vu Caravellen a Pionéier, dat si Jugendlecher, Meedercher a Jongen, tëscht 14 a 17 Joer.

Méi Info

RaRo

RaRo ass d’Ofkierzung vu Ranger a Rover, dat si jonk Erwuessener, tëscht 17 a 23 Joer.

                                    Méi Info